Skiltmontering og fasadearbeider i 40år

Våre tjenester

Bensinstasjoner

Vi har utført mange prosjekter for bensinstasjonkjeder rundt om i Norge. Vår spisskompetanse ligger her, da vi gjennom mange prosjekter stadig utfører effektive reparasjoner og arbeider i hele landet for denne bransjen.

Vi har spesielt god erfaring og kompetanse med arbeider på pumpetak, prismaster og utvendig fasade.

Nymontering

Vi monterer alle typer skilt, profiltape, folie og annet reklamerelatert materiale på bygg.
Vi har biler med spesialløsninger innvendig og utvendig for effektiv og sikker montering. Dette gir oss mulighet til og stille med fullt verksted på stedet.

Snekkerarbeid og vaktmestertjenester

I forbindelse med skiltmontering, enten det er nymontering eller reparasjoner, møter vi ofte på behovet for annet arbeid.

Dette kan vi ofte ta på oss samtidig, og får utført nødvendig tiltak også bak skiltmonteringen.

Vi gjennomfører også annen teknisk montering, som scene, stand, port eller annet byggrelatert montering.

Skadereparasjon

Vi har flyttbart verksted og kan ordne de fleste skader ute på lokasjonen. Sammen med mye erfaring fra skilt- og fasademonteringer og sammen med våre samarbeidspartnere, skaffer vi nødvendig utstyr. Vi tar oss av hele jobben, og reparerer alt i forbindelse med skaden. Nødvendige snekkerarbeider, braketter o.l blir reparert eller erstattet på stedet, slik at  skilt og fasade kan henge som om det var nytt i mange år.

Om oss:

Hegstad Skilt og Reklame er en familiebedrift i Trøndelag som først ble etablert av Alf Hegstad i 1979, med navnet Hegstad Skilt og Reklamemontasje. Hovednæringen var skiltmontering og vedlikehold av lysborder på bensinstasjoner.
 
Helt siden denne gangen har vi utført et bredt spekter av tjenester innen skiltmontering, fasadearbeider, scene/standmontering og alt annet innen teknisk montasje. 
Selskapet vi i dag kjenner som Hegstad Skilt og Reklame AS ble registrert som Aksjeselskap i 1998.

Stort arbeidsområde

Hegstad Skilt og Reklame holder til i Trondheim, og utfører oppdrag i hele Norge. Vi har stadig oppdrag rundt om i landet og kan ofte kombinere jobber. Dette ved hjelp av våre helt spesielle biler som inneholder det meste av nødvendig utstyr.

Kart-Hegstad-Skilt-og-Reklame2

Sammensatte prosjekter

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi også hjelpe til med totalløsninger for skilmontering, fasademontering, omprofilering, graving, støping o.l.

Ofte må flere fag inn i prosjektet for å nå ønsket resultat.
Vi har flere sammarbeidspartnere og kan levere akkurat det du trenger til ditt prosjekt.
 

johnny@hegstadskilt.no

Tlf: +47 986 17 051

Hegstad Skilt og Reklame AS
Innheredsveien.108.
7043 Trondheim
Org.nr: 979725345