Referanser

Statoil til Circle K

Vi har gjort komplett omprofilering av utomhus fasade, folie og lysskilt i forbindelse med omprofilering av Statoil til Cirkle K i Norge. Vi har utført kompett montering på hele 125 stasjoner over hele landet!

Dette er et av våre største prosjekter, og vi er stolte av gjennomføringen. Dette prosjektet inneholdt også noe helt spesielt, da vi også omprofilerte “bensinstasjonen” inne på Tusenfryd (se bilder)

Betong øst

Nordbetong skifter navn til Betong Øst. Her ble det montert ny folie over gammelt navn. Enkel og rimelig løsning for omprofilering.

Vi takker for et spennende oppdag, høyt oppe.

Melhus bil

Melhus bil har gjort en omprofilering av inngangspartiene.
Her er det montert frittstående “pullert” med logo og blå fasade, samt nye skilt på bygg. I dette prosjektet er det også gjennomført fundamentering til pullert sammen med skilt/fasademontering.

Prismaster - Bensinstasjoner

Vi har gjennom flere år drevet med fornying og oppgradering av prismaster på bensinstasjoner. Gjennom vårt enorme prosjekt sammen med Cirkle K i 2017-2018 har vi fått meget høy kompetanse på fornying/oppgradering av prismaster.

Skadereparasjon

Ved reparasjon av mindre og større skader, utfører vi også reparasjon og fornying av det som finnes bak skilt og fasade.

Her er et eksempel på en skade hos Shell.

40år med skiltmontering

Våre gjennomførte prosjekter er mange, og spekteret av prosjekter er stort. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med din montasje.

johnny@hegstadskilt.no

Tlf: +47 986 17 051

Hegstad Skilt og Reklame AS Innheredsveien.108
7043 Trondheim
Org.nr: 979725345